■ (11/3up SnowNews) W.A.R.U. indoor tour 2012

■ Luxury Collection by NIXON ■

japanese indoor snow hill tour by W.A.R.U. !!
Starring…. Hiroshi Suganuma, Shimpei Shimoda, Kazuhei Nomura, Muga Shimosato, Masa Noaki, Katsuhiko Tachibana
Filmer…..Hideyasu Hirata

W.A.R.U. indoor tour 2012 from MUGA on Vimeo.